รับนักศึกษาฝึกงาน (รับสมัครตลอด) Thai language school | TLS-group

thai language school
Home  >  รับนักศึกษาฝึกงาน (รับสมัครตลอด)
รับนักศึกษาฝึกงาน-รับสมัครตลอด

หลังจากฝึกงาน คุณจะได้ ① เรียนรู้การใช้computer  ② ฝึกภาษาญี่ปุ่น และ อังกฤษ
※ต้องการจะมาฝึกงานเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าผลงานดีอาจได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ


บุคลิกภาพ : ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียนรู้ ด้านภาษา

วิธีการสมัคร: ส่งประวัติพร้อม ชื่อ / อายุ / เพศ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / e-mail /
                  ความสามารถทาง ด้าน ภาษา / กำลังศึกษาอยู่ที่.... / รูปถ่าย /
                  เหตุผลที่อยากทำงานกับที่ TLS

ส่งมาที่
info@thailanguage-school.com

รับจำนวนจำกัด

Thai language school  |  TLS-group

14fl,. Times Square Building 246 Sukhumvit Rd., Between Soi 12-14 Khlongtoey, Bangkok 10110 Thailand
TEL 0-2653-1891  FAX 0-2653-0650  E-mail info@thailanguage-school.com

We are located at 14th Floor of TIMES SQUARE Building, Only 1 min walk from BTS (sky train) Asoke Station No.2 Gate and only 2 min walk from MRT Sukhumvit subway station No.3 Gate.